Vårt ansvar

Vi vill att miljö- och socialt ansvar ska vara ett kännetecken för Granberg AS. För oss är det viktigt att ha en tydlig ståndpunkt och pålitliga samarbetspartners inom dessa områden.

Hållbarhet

Det räcker inte att använda fina ord; hållbarhet ska vara förankrat i hela företagskulturen och affärsverksamheten. Granberg är ett certifierat företag enligt kvalitets- och miljöstandarderna ISO9001:2015 och ISO 14001:2015. Det innebär ett målinriktat arbete för att möta våra kunders, myndigheters, och andra intressenters krav och förväntningar.

dnv cert mark 2026

 

Vårt ansvar

Det räcker inte att använda fina ord; hållbarhet ska vara förankrat i hela företagskulturen och affärsverksamheten. Granberg är ett certifierat företag enligt kvalitets- och miljöstandarderna ISO9001:2015 och ISO 14001:2015. Det innebär ett målinriktat arbete för att möta våra kunders, myndigheters, och andra intressenters krav och förväntningar.

Klicka för att öppna vår Hållbarhetsrapport för 2022 (Engelska).

Tidigare rapporter
Hållbarhetsrapport för 2021 (Engelska).

Rapportera oetiskt beteende

Om du ser något som oroar dig – här har du ett säkert sätt att rapportera det.

Om du har upplevt eller misstänker oetisk aktivitet i vår leverantörskedja eller att Granbergs riktlinjer inte följs kan du rapportera detta säkert och anonymt till oss genom att använda vårt rapporteringsformulär för oetiska handlingar.

Anmäl din oro anonymt här.

Grønt Punkt

Grønt Punkt

Vi på Granberg vill att våra produkter levereras i miljövänliga förpackningar. Som medlem i Grønt Punkt Norge AS stödjer vi system med förpackningar av återvunnet material.

Grön Punkt Norge administrerar finansieringen och sköter driften av retursystemen för insamling och återvinning av de flesta förpackningstyper.

Grön Punkt Norge erbjuder en "helhetslösning" för framtiden, och Granberg är givetvis medlem.