Vision och mission

Vision

Att vara förstahandsvalet för handskydd

Mission

Att erbjuda rätt handskydd genom närhet till kunden, lyhördhet, kunskap och teknisk innovation