Vårt ansvar

Vi vill att miljö- och socialt ansvar ska vara ett kännetecken för Granberg AS. För oss är det viktigt att ha en tydlig ståndpunkt och pålitliga samarbetspartners inom dessa områden.

Eco-Lighthouse

Eco-Lighthouse

Eco-Lighthouse är Norges mest använda certifiering för företag som vill dokumentera sin miljöinsats och visa att man tar samhällsansvar. Eco Lighthouse bidrar till att skapa en allmän medvetenhet och är miljöansvar som omsatts i handling.

Granberg har varit Eco Lighthouse-certifierade i flera år och certifieringen förnyades 2015. Certifieringen innebär att vi lägger stort fokus på hur resurserna används, såväl i den dagliga verksamheten som i tillverkningen av våra produkter. Vi har dessutom en välfungerande och väl dokumenterad arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro, och vi strävar hela tiden efter att förbättra den interna och externa miljön.

Certifieringsprogrammet tvingar även våra leverantörer att dokumentera sitt miljöarbete.