Vårt ansvar

Miljøansvar og etisk handel skal prege Granberg AS. Et tydelig standpunkt og gode samarbeidspartnere på disse områdene er svært viktig for oss.

Grønt punkt

Grønt punkt

Granberg AS vil at godt innhold skal komme i gode pakker. Gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge AS er vi med på å sikre gode returordninger for emballasje. 

Grønt Punkt administrerer finansiering av returordningene for de fleste typer emballasje, og drifter også innsamling og gjenvinning. 

Grønt Punkt tilbyr «en pakkeløsning» for fremtiden, og Granberg AS er selvsagt medlem.