ISO certifieringar

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Alla våra tre europeiska avdelningar är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

De gällande certifikaten utfärdades den 6 juli 2021.

 

ISO 9001 Certificate, Issued 06.07.2021

 

ISO 14001 Certificate, Issued 06.07.2021