114.1046
Kemikalieresistenta handskar i nitril Chemstar®
Längd: 46 cm

• Skyddar mot väta, kemikalier, smuts, bensin, olja och lösningsmedel (EN 374).
• God anatomisk passform för största möjliga komfort.
• Handskarnas mjukhet och den greppmönstrade innerhanden ger ett bra våt- och torrgrepp.
• Högt nötningsmotstånd ger slitstarka handskar.
• Godkända för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt (EN 1186).
• Den långa manschetten ger handskarna ett utvidgat användningsområde. 

Lämpliga för: Våta arbeten och kemikaliehantering (enligt test), inom fiskeindustri, övrig livsmedelsindustri, tillverkningsindustri, jordbruk, oljeindustri, sanering och underhåll.
add to cart How to buy this product
Standarder och skyddsklasser
CE Cat.III
EN ISO 21420:2020 EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 4102X
EN 374-1:2016/
Type A
EN 374-1:2016/<br />
Type A AGJKLMNOPST
EN 374-5:2016 EN 374-5:2016
EN 1186 EN 1186
Kategori
 • Vätsketäta handskar
 • Kemikalieskyddshandskar
Bransch
 • Jordbruk
 • Bilindustri & bilmek
 • Bygg & anläggning
 • Kemikaliehantering
 • Fastighetsskötsel
 • Underhåll
 • Olja, gas & gruvdrift
 • Papper & massa
EN-standard
 • EN 1186
 • EN 374:2016
 • EN ISO 21420:2020
 • EN 388:2016+A1:2018
 • CE Cat.III
Typ av skydd
 • Nötningsmotstånd
 • Kemikalieskydd
 • Vattentät
Produktegenskaper
 • Extra lång
Kategori: Vätsketäta handskar , Kemikalieskyddshandskar
Varumärke: Chemstar® by Granberg®
Produktfakta
 • Material: Nitril
 • Greppdesign: Upphöjd diamant
 • Grepp: Torrgrepp
 • Passform: Lös
 • Storlek: 8 | 9 | 10
 • Längd: 46 cm
 • Tjocklek: 0,55 mm
 • Färg: Grön
Packning/Transport
 • Förpackningsenhet: Par
 • Försäljningsenheter per bunt: 12
 • Försäljningsenhet per kartong: 72
Registrerade resultat (Art. 114.1046)
Svep åt höger för att se mer
EN 374
Kemikalie
CAS
Skyddsnivå
Klass
Genombrottstid
 
1-Butanol
71-36-3
Hög
6
≥ 480
 
1-Propanol
71-23-8
Hög
6
≥ 480
 
10% Salpetersyra
7697-37-2
Hög
6
≥ 480
 
10% Saltsyra
7647-01-0
Hög
6
≥ 480
 
10% Ättiksyra
64-19-7
Hög
6
≥ 480
 
2-Pentanon
107-87-9
Stänk
1
> 10
 
20% NatriumHydroxid
1310-73-2
Hög
6
≥ 480
 
20% Ättiksyra
64-19-7
Hög
6
≥ 480
O
25% Ammonium Hydroxid
1336-21-6
Hög
6
> 480
 
25% Ättiksyra
64-19-7
Hög
6
≥ 480
P
30% Väte peroxid
7722-84-1
Hög
6
> 480
T
37% Formaldehyd
50-00-0
Hög
6
> 480
 
37% Saltsyra
7647-01-0
Medium
3
≥ 60
S
40% Fluorvätesyra
7664-39-3
Hög
5
> 240
K
40% Natriumhydroxid
1310-73-2
Hög
6
> 480
 
40% SalpeterSyra
7697-37-2
Hög
6
≥ 480
 
40% SvavelSyra
7664-93-9
Hög
6
≥ 480
 
50% KaliumHydroxid
1310-58-3
Hög
6
≥ 480
 
50% Natriumhydroxid
1310-73-2
Hög
6
≥ 480
 
50% SvavelSyra
7664-93-9
Hög
6
≥ 480
M
65% Salpetersyra
7697-37-2
Medium
3
≥ 117
 
96% Etanol
64-17-5
Hög
6
≥ 480
L
96% Svavelsyra
7664-93-9
Hög
5
≥ 253
N
99% Ättiksyra
64-19-7
Medium
4
> 120
C
Acetonitril
75-05-8
Stänk
1
> 10
 
Cyklohexan
110-82-7
Hög
6
≥ 480
 
Cyklohexanon
108-94-1
Medium
3
≥ 60
 
Dieselolja
68474-34-6
Hög
6
≥ 480
G
Dietylamin
109-89-7
Stänk
2
> 42
I
Etylacetat
141-78-6
Stänk
1
≥ 22
 
Fotogen (petroleum), väteavsvavlad
64742-81-0
Hög
6
≥ 480
 
Iso Propyl Alkohol
67-63-0
Hög
6
≥ 480
E
KolDiSulfid
75-15-0
Stänk
1
> 10
A
Metanol
67-56-1
Medium
3
≥ 84
 
Metyletylketon
78-93-3
Stänk
1
> 10
 
Naturgaskondensat
8006-61-9
Hög
6
≥ 480
 
Terpentin, vegetabilsk
8006-64-2
Hög
6
≥ 480
F
Toluen
108-88-3
Stänk
1
≥ 10
 
White spirit
64742-88-7
Hög
6
≥ 480
 
Xylen
1330-20-7
Medium
4
≥ 120
J
n-Heptan
142-82-5
Hög
6
> 480
 
n-Hexan
110-54-3
Hög
6
≥ 480
 
Ättiksyra
64-19-7
Medium
4
≥ 120